Logo
/uploaded/banner/pic-daotao.png
HLV. Nguyễn Xuân Lộc
Ban huấn luyện
HLV. Nguyễn Xuân Lộc
- Sinh năm: 1999
“H.Y.S - nơi dẫn lối đam mê cho tất cả mọi người”

Là một trong những HLV trẻ tuổi nhất Trung tâm, nhưng thầy Xuân Lộc đã có hơn 2 năm kinh nghiệm bóng đá học đường. 

Từng trưởng thành từ Hà Nội T&T, những gì thầy Xuân Lộc mang lại cho các con là sức trẻ đầy nhiệt huyết và niềm tin vào mọi sự cố gắng.

Huấn luyện viên khác